Courses

Skörda lika
Hållbarhet
Redirect student to the first available course module: Yes

Vill du eller din arbetsplats öka kunskapen om jämställdhet? I denna kurs berättar fem föreläsare om olika viktiga ämnen relaterade till jämställdhet inom den gröna sektorn. Kursen är indelad i fyra delar bestående av film, text och reflektionsfrågor.

Kursens fyra delar tar vardera ungefär en timme att genomföra

Grundkurs - Framtidens skogar
Skog
Redirect student to the first available course module: Yes

Detta är den första delen i en serie av utbildningar i Kunskap för framtidens skogar. I den här delen kommer du att få kunskap om de grundläggande begreppen inom skog och skogsbrukande, i de övriga delarna får du möjlighet att fördjupa dig inom områdena biologisk mångfald, klimat anpassning och vilt.

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra

Mångfald i skogen - Framtidens skogar
Skog
Redirect student to the first available course module: Yes

Denna kurs är en del i serien av utbildningar i projektet Kunskap för landets skogar och fokuserar på mångfald i skogsekosystemen. Vi hoppas kunna väcka ett intresse och en nyfikenhet för frågan. För viktig är den. 

Kursen tar cirka 1,5 timme att genomföra

Viltskador - Framtidens skogar
Skog
Redirect student to the first available course module: No

Denna kurs är en del i serien av utbildningar i projektet Kunskap för landets skogar och fokuserar på viltskador i skogen. Du kommer att få utforska hur vilda djur påverkar den växande skogen och hur detta kan hanteras. Kursen tar dig i genom viltstammarnas utveckling förr, idag och i framtiden samt hur vi kan påverka dessa förutsättningar.

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra 

Klimat - Framtidens skogar
Skog
Redirect student to the first available course module: No

Denna kurs fördjupar sig kring skogen och klimatfrågan. Hur förändras klimatet i Sverige, hur påverkas skogen och också skogsägandet? Hur kan vi anpassa oss? Denna utbildning är framtagen med hjälp av finansiering från EUs Jordbruksfond. 

Kursen tar cirka 1,5 timme att göra 

Gradvis - Skogen i ett förändrat klimat
Skog
Redirect student to the first available course module: Yes
Kunskap om hur förändringar av klimatet påverkar skogsbruket och vilka insatser som kan göras för att motverka effekterna av klimatförändringarna i skogbruket.
Skogsbrand - var beredd om det händer
Skog
Redirect student to the first available course module: Yes

Del 1/2 om skogsbrand: Kunskap om hur brand kan uppstå, hur skogen brinner och råd om hur markägare kan samverkan för att förebygga bränder. 


Skogsbranden inträffar
Skog
Redirect student to the first available course module: Yes

 

Del 2/2 om skogsbrand: Beskrivning av hur räddningstjänsten stöttar markägaren vid skogsbrand, om eftersläckningsarbete och personlig säkerhet.

 

 

Kick Off för Grönsaksodling
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes
Inspirationskurs för Dig som funderar på att starta upp med yrkesmässig ekologisk grönsaksodling. Fokus är ekologisk frilandsgrönsaksodling, men vi berör även ekologisk odling i växthus. 
Kick off för växthusodling
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

I den här kursen får du tips om hur du kan lära dig odla växthusgurka och tomat! Hushållningssällskapets trädgårdsrådgivare och yrkesodlare delar med sig av sina kunskaper.

Virtuella studiebesök och mentorskap
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

Det nationella projektet  ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling” tar dig med till ekologiska grönsaksodlare runt om i landet. 

Kick off för Market Gardening
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

Kunskap för dig som vill starta upp med eller utveckla din grönsaksproduktion inom konceptet Market Gardening. Teori från sådd till skörd och försäljning samt digitala studiebesök hos erfarna odlare.  

Hembygdens smaker
Landsbygd och Mat
Redirect student to the first available course module: Yes

Vill din förening utvecklas inom mat? Då är denna kurs något för dig! Här kan du ta del av kunskap från projekt Hembygdens smaker för att lära dig mer om bland annat livsmedelshygien, värdskap och måltidsturism.

Grön Arena 2024/2025
Landsbygd och Mat
Redirect student to the first available course module: Yes

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. 

Sälj mer på marknad
Landsbygd och Mat
Redirect student to the first available course module: Yes

Kunskap för dig är som utställare för att du ska känna dig trygg i din roll som producent, utställare eller slöjdare på en hantverksmarknad.


Uniform Agri
Rådgivningsverktyg - Husdjur
Redirect student to the first available course module: Yes
TopCow - Mjölk
Rådgivningsverktyg - Husdjur
Redirect student to the first available course module: Yes
TopCow - Kött
Rådgivningsverktyg - Husdjur
Redirect student to the first available course module: Yes
TopCow - Introduktion
Rådgivningsverktyg - Husdjur
Redirect student to the first available course module: Yes
Lönsam ullhantering
Lantbruk
Redirect student to the first available course module: Yes

I denna kurs lär du dig hur du ska få ut så mycket som möjligt av din ull, allt från vilken typ av ull som är mest lönsam, foderval och hur du ska förbereda inför klippningen av fåren.

Kursen tar cirka 3 timmar att genomföra