Skörda lika
Hållbarhet
Redirect student to the first available course module: Yes

Vill du eller din arbetsplats öka kunskapen om jämställdhet? I denna kurs berättar fem föreläsare om olika viktiga ämnen relaterade till jämställdhet inom den gröna sektorn. Kursen är indelad i fyra delar bestående av film, text och reflektionsfrågor.

Kursens fyra delar tar vardera ungefär en timme att genomföra