Kick Off för Grönsaksodling
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes
Inspirationskurs för Dig som funderar på att starta upp med yrkesmässig ekologisk grönsaksodling. Fokus är ekologisk frilandsgrönsaksodling, men vi berör även ekologisk odling i växthus. 
Kick off för växthusodling
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

I den här kursen får du tips om hur du kan lära dig odla växthusgurka och tomat! Hushållningssällskapets trädgårdsrådgivare och yrkesodlare delar med sig av sina kunskaper.

Virtuella studiebesök och mentorskap
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

Det nationella projektet  ”Ökad ekologisk grönsaksodling genom virtuella studieresor med mentorskap och kompetensutveckling” tar dig med till ekologiska grönsaksodlare runt om i landet. 

Kick off för Market Gardening
Trädgård
Redirect student to the first available course module: Yes

Kunskap för dig som vill starta upp med eller utveckla din grönsaksproduktion inom konceptet Market Gardening. Teori från sådd till skörd och försäljning samt digitala studiebesök hos erfarna odlare.